RSS Feed
Nyheter
Sep
25
Ang. utskick från UHR
Upprättad av Petra Törnros på 25 September 2014 15:24

Vi har fått information om att UHR mottagit en mängd felaktiga examensbevis och därför gjort ett allmänt utskick till samtliga gymnasieskolor.

 

Vi vill bara försäkra er om att ni i Adela inte kan ha råkat skicka in några examensbevis som innehåller felaktigt markerade prövningsbetyg.

Markeringen P för prövningsbetyg visas bara på examensbevisen för elever som inte är elever på gymnasieskolan. Sådana examensbevis kan enbart skapas genom att man aktivt går i i genererafönstret och tar bort bocken för "Gymnasieelev" innan man genererar betyget.


Läs mer »Aug
21
Workshop GY
Upprättad av Clara Jovic på 21 August 2014 15:56

Nu är äntligen lov och semestrar över för denna gång.

 

Vi kommer denna höst erbjuda ett antal workshopstillfällen. Först ut är en förmiddagsworkshop med inriktning på Augustirapporten och arbetet kring läsårsstart. Planerat datum för detta tillfälle är fredagen den 5 september här i Göteborg.

Denna utbildning är till för de som arbetat med huvudsystemet Adela Gymnasium.

På utbildningen går vi igenom och kontrollerar bland annat följande;

  • CSN-skolkod
  • Studievägar – skola
  • Studievägar – klass
  • Datum
  • Initiera augustirapport

Resterande tid ges möjlighet att arbeta självständigt med egna uppgifter med tillgång och vägledning från vår personal.

Workshop Augustirapport och läsårsstart

Inklusive fika och lunch + dokumentation.

Pris: 1400 kronor

 

Anmälan till info@tersus.se senast fredagen den 29 augusti. Lokal meddelas i samband med bekräftelse på bokningen. Anmälan är bindande.


Läs mer »Jun
25
Antagningsfil från gymnasieantagningen
Upprättad av Clara Jovic på 25 June 2014 13:59

Fil för exportering av antagningsresultat vill vi följer formatet: zippad fil enligt SIS standarden SS10701:2012

 

Syftet med standarden för elevrelaterad information är att underlätta informationsflödet i samband med ansökan och antagning till gymnasieskolan. Detta informationsflöde fokuserar på elever och avlämnande respektive mottagande skolor men inbegriper också den kommunikation som sker mellan antagningsenheter och mellan dessa enheter och skolor och skolhuvudmän.

Mer information finner ni på nedstående länk;

http://www.sis.se/informationsteknik-kontorsutrustning/allmänt/ss-107012012


Läs mer »May
6
Dokumentation Adela 4.6
Upprättad av Petra Törnros på 06 May 2014 09:54

Dokumentationen gällande nyheter och ändringar i Adela 4.6 finns nu att läsa på docs.tersus.se.


Läs mer »Apr
15
Workshop
Upprättad av Clara Jovic på 15 April 2014 15:05

 

Snart är sommaren här, men innan dess skall betyg sättas och läsårsskifte förberedas. Tersus kommer denna vår erbjuda workshops inom dessa områden.

Planerat datum för detta är tisdagen den 29 april här i Göteborg. Dagen kommer vara indelad i ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Du kan anmäla dig till hel- eller halvdag

Förmiddagens workshop behandlar betygshanteringen för Examensbevis samt Studiebevis. På eftermiddagens workshop erbjuds ni att göra förberedelser för läsårsskifte på plats, med vägledning av personal från oss.

09.00 Workshop Betygshantering

10.00 Fika

12.00 Lunch

13.00 Workshop Läsårsskifte

14.00 Fika

16.00 Avslutar dagen

 

Heldag

Workshops Betygshantering och Läsårsskifte

Inklusive lunch och fika*2

Pris: 2100 kronor

 

Halvdag förmiddag

Workshop Betygshantering

Inklusive fika och lunch

Pris: 1400 kronor 

 

Halvdag eftermiddag

Workshop Läsårskifte

Inklusive fika

Pris: 1300 kronor

 

Är ni intresserade men inte kan ta er till Göteborg, kan vi komma att erbjuda workshop i Stockholm fredagen den 9 maj samt Malmö onsdagen den 7 maj vid visat intresse av minimum 5 personer per ort.

Anmälan till info@tersus.se senast torsdagen den 24 april. Lokal meddelas i samband med bekräftelse på bokningen. Anmälan är bindande.


Läs mer »Mar
13
Nya riktlinjer gällande frånvarorapportering från CSN
Upprättad av Petra Törnros på 13 March 2014 15:14

Om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till 4 timmar eller mer under en månad, bör skolan rapportera det som skolk till CSN.

Gränsen på 4 timmar har CSN satt utifrån beslut som Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har fattat. I ett fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 3 timmar och 48 minuter fördelat på tre tillfällen under en månad. Det bedömde ÖKS inte vara tillräckligt för att studiebidraget skulle dras in. I ett annat fall var det en studerande som hade ogiltig frånvaro i 4 timmar och 10 minuter fördelat på fyra tillfällen under en månad. Där bedömde ÖKS att frånvaron var så pass hög att studiebidraget skulle dras in.

http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/regler-rutiner/skolkrapportering


Läs mer »
Help Desk Software by Kayako Fusion